[TWITTER] 20140729 Cập nhật twitter Jaejoong – 2 tập cuối Triangle


[V-TRANS] Tuần cuối cùng của Triangle. Các diễn viên và nhân viên làm việc liên tục không chợp mắt một phút nào. Hãy đón chờ trên kênh MBC nhé!

Source: @bornfreeonekiss,
Etrans by @crystalmoon64,
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: