[TWITTER + IG] 140805 ‘4D’ Jaejoong trong ‘Backseat’ + Rèn luyện thể lực


[TRANS] Đây là cái mà các bạn gọi là ‘trò chơi 4D’

Lưu ý của PrinceJJ: Có lẽ anh ấy đang chơi chữ. Jaejoong nổi tiếng với tính cách ‘4D’, vì vậy đây là một “trò chơi 4D”.

Cập nhật từ Instagram

난 누구고 여긴 어디 인가

[TRANS] Tôi là ai và đây là đâu?

Source: bornfreeonekiss
Translated by : @ crystalmoon64 + Hannah @ PrinceJJ
Shared by: PrinceJJ
CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: