[INFO] Album Just Us của JYJ #1 trên BXH tháng của Gaon, #1 BXH tuần trên Hanteo và #1 BXH album nước ngoài tại Oricon


#1 trên BXH Gaon tháng 7 – 126,115 bản (phát hành ngày 29/7/2014)

#1 trên BXH tuần của Hanteo (tuần từ 28/7/2014 – 3/8/2014)

Từ ngày phát hành album (29/7/2014) đến 3/8/2014 số album bán được tính trên Hanteo là 32,788. (tính tới 7/8/2014 là 47,018 bản)

#1 trên BXH tuần dành cho album nước ngoài trên Oricon tuần từ 28/7 – 3/8 (phát hành tại Nhật ngày 30/7)

#2 trên BXH toàn bộ các album của Oricon tuần từ 28/7 – 3/8

Source: Hanteo, Gaon, Oricon
Shared by PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: