[TWITTER + INSTAGRAM] 20140818 Jaejoong tập chạy bộ + Haemoo


[V-TRANS] Chạy và chạy

(Bài hát Jaejoong đang mở là So sick – Ne-Yo)

[V-TRANS] Haemoo đã vượt mốc 1 triệu khán giả! Hãy tiến thẳng tới 2 triệu đi nào~!!

Source: @bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Etrans by @theyoungestmin
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: