[FANART] 20140822 Jaejoong dạy bạn cách để trở thành ‘ninja’ ở sân bay xD


Nhưng Jaejoong à, anh quá nổi bật và đẹp trai nên ai cũng nhìn thấy cả xD

Source: Star_Leng
Shared by PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: