[TWITTER] 20140824 Jaejoong tweet hẹn gặp ở Việt Nam ♡


[V-TRANS] Bắc Kinh! Thật sôi động và hạnh phúc! Sắp tới hãy cùng chia sẻ tình yêu tại Việt Nam nhé!

[V-TRANS] Gặp các bạn ở Việt Nam nhé

Credit: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: