[TWITTER] 20140824 Jaejoong xuất hiện trên truyền hình!


[V-TRANS] Trở lại trên kênh truyền hình quốc gia~!!!!! Xuất hiện mà chưa cả rửa mặt, mặc áo tập đầy mồ hôi và đi dép xỏ ngón!

Jaejoong xuất hiện tại hàng ghế khán giả trong Gag concert (từ 2:40)

[V-TRANS] Mặc quần áo thoải mái đi chơi rồi xuất hiện trên TV ☆

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @jaetaku
Shared by CielJJ

Advertisements

One comment on “[TWITTER] 20140824 Jaejoong xuất hiện trên truyền hình!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s