[TWITTER] 20140824 Jaejoong xuất hiện trên truyền hình!


[V-TRANS] Trở lại trên kênh truyền hình quốc gia~!!!!! Xuất hiện mà chưa cả rửa mặt, mặc áo tập đầy mồ hôi và đi dép xỏ ngón!

Jaejoong xuất hiện tại hàng ghế khán giả trong Gag concert (từ 2:40)

[V-TRANS] Mặc quần áo thoải mái đi chơi rồi xuất hiện trên TV ☆

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @jaetaku
Shared by CielJJ

One thought on “[TWITTER] 20140824 Jaejoong xuất hiện trên truyền hình!

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: