[OTHER TWITTER] 20140827 Tony Hong chia sẻ hình ảnh của Jaejoong


[V-TRANS] Dành cho người hâm mộ của Jaejoong cực ngầu!

[V-TRANS] Dáng lưng của Jaejoong. Hét lớn trước biển cả. Em nhìn tuyệt không anh Sukcheon? ㅋㅋㅋㅋㅋ

[V-TRANS] Lời đáp của tôi với bức ảnh của Jaejoong: Jaejoong, anh nhìn vẫn ổn lắm đúng không? Jaejoong cố lên ㅋㅋㅋ

Source: @tonyhong1004
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: