[LINE] 140906 Cập nhật LINE của JYJ – Mừng lễ Chuseok từ Thành Đô


[TRANS] Chúc các bạn và những người các bạn yêu quý có một lễ Chuseok thật vui! Chúng tôi cũng sẽ thật vui vẻ trong concert tối nay ở Thành Đô, Trung Quốc.

Credit: JYJ LINE
Translated by @crystalmoon64
Shared by PrinceJJ

V-trans & Shared by CielJJ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: