[TWITTER + IG] 140910 Đầu bếp Jaejoong + cập nhật bộ tem Jaejoong + selca chúc ngủ ngon


[TRANS] Khả năng nấu nướng của một chàng trai độc thân

[TRANS] Bộ tem JJ phát hành ở Nhật bây giờ đã có thể phân phối cho những ai không sống ở Nhật rồi 

[TRANS] Chi tiết hơn một chút … (về các món ăn)

Source: @bornfreeonekiss; bornfreeonekiss2 IG
Translated by: Hannah@PrinceJJ; @crystalmoon64
Shared by: PrinceJJ

V-trans & Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: