[OTHER TWITTER] 20140919 Chị gái của Jaejoong chia sẻ một bức ảnh của gia đình


둘째 언니는 바빠서 사진이 없다.요번 행사에는 우리 가족 전원 참석이니까 이쁜 사진 많이 찍어서 보물 1호 만들어야겠다.우선 내 몸부터 챙기자.아자.

[V-TRANS] Chị hai không có mặt trong ảnh vì bận quá. Tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt trong sự kiện này, (tôi) sẽ chụp thật nhiều bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất. (Tôi) cần chăm sóc cho bản thân mình trước tiên. Tiến lên nào!

DP của chị ấy

Jaejoong cùng chị thứ 8 của mình

Source: kkjj4
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: PrinceJJ
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: