[FANART] 20140923 “Jaejoong: Chúng ta cùng đánh răng nào!”


[V-TRANS] Chào các bạn, tôi là ông tiên đánh-răng, Jaejoong~
Các bạn đã đánh răng chưa nào?

Credit: @oneyebu
Shared by PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: