[OTHER IG] 20141026 Bạn bè chia sẻ ảnh với Jaejoong


[V-TRANS] Yeongjung 19 tuổi lần đầu tiên gặp mặt người nổi tiếng nên bị đỏ mặt rồi kìa

[V-TRANS] Chúc mừng sinh nhật của tôi ~ cảm ơn mọi người~^^

Credit: youkeun_jung, sungmin_jo
Translated by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: