[PICS] 20141113 Jaejoong chụp hình với bình đựng nước “All of us” Bottoms up!


Thông tin: Mua bình đựng nước “All of us” sẽ giúp các hộ gia đình ở châu Phi đủ nước dùng trong 2 tuần.

Credit: Allofus FB, IG, Official web
Shared by PrinceJJ + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: