[SNS] 20141113 Jaejoong cập nhật twitter + instagram


[V-TRANS] Trời lạnh quá. Mọi người cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé.

[V-TRANS] #Anjjangđằngsautôi

*Anjjang là quản lý của Jaejoong.

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Translated by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s