[TWITTER] 20141116 Jaejoong cập nhật twitter – ăn ramen cùng Yoochun và luyện tập cho Tokyo Dome


[V-TRANS] No quá là no \(^o^)/

Dòng chữ mà Jaejoong viết trên tường tại ghế ngồi: “Xin chào ~ Đây là nơi Jejung từng ngồi”

[V-TRANS] Diễn tập cho Tokyo Dome
Yuchun

Credit: @bornfreeonekiss
Etrans by @ayano_jyj
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: