[TWITTER] 20141118 Jaejoong cập nhật twitter sau concert tại Tokyo Dome (ngày thứ nhất)


[V-TRANS] Đừng khóc… Đừng khóc… Chúng tôi đã cố gắng giữ những cảm xúc đó chỉ giữa 3 thành viên mà thôi. Nó rất khó khăn. Điều quan trọng nhất là để các bạn có thể lắng nghe những ca khúc hay. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn vào ngày mai. Chúng ta hãy cùng cháy hết mình và tận hưởng niềm vui thật nhiều nhé!

Credit: bornfreeonekiss
Etrans by @rubypurple_fan + @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: