[TWITTER] 20141119 Cập nhật twitter Jaejoong – nhiệm vụ tìm đồng xu!!


[V-TRANS] Trong lúc Junsu diễn tập bài solo của em ấy, Jaejoong và Yoochun đã làm cái này… Tên viết tắt trên đồng xu dễ bị mờ đi ngay đó…
Yoochun và Jaejoong đã dán nó ở những nơi khác nhau, hãy thử tìm nó nhé!!

Cre bornfreeonekiss
Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: