[TWITTER] 20141125 Cập nhật twitter Jaejoong


[V-TRANS] Hôm qua đã chơi rất vui với Minwoo và chị Hyesu. Giờ thì đi luyện tập thôi… Vì là mùa đông nên mặt trời mọc trễ sao?

Source: bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: