[OTHER SNS] 20141215 Jung Gunyoung chia sẻ ảnh với Jaejoong – 12 năm tình bạn


[V-TRANS] 12 năm tình bạn ~ 2 tuần nữa là sang tới năm thứ 13 rồi ~ Cố gắng cho tour diễn Dome nhé ~ Junsu và Yoochun đâu rồi nhỉ?

Source: @zerotic0124
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: