[SNS] 20141216 Jaejoong cập nhật về Jotta A và Spy


[V-TRANS] Jotta A rất giỏi ~

(Jotta A là một giọng ca nhí người Braxin)

[V-TRANS] Cố gắng nhé các nhân viên và diễn viên! Các bạn làm việc rất chăm chỉ trong thời tiết lạnh như thế này.

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: