[SNS] 20141219 Đầu bếp Jaejoong + trái cây cho nhân viên + cốc voi JHolic


[V-TRANS] Tạp dề là thứ thiết yếu khi mặc đồ trắng

[V-TRANS] Trái cây đóng gói tại gia cho bữa trưa của các nhân viên

[INSTAGRAM] Cốc voi đôi cho #Giáng Sinh thật đẹp #voi #tìnhyêucủatôi

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Etrans by JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: