[TWITTER] 20141224 Jaejoong cập nhật twitter – Fukuoka và JYJ


[V-TRAN] Những thứ tôi đang yêu thích. Hôm nay ở buổi diễn LIVE sẽ có một sự kiện đặc biệt đó! Nó… là một bí mật. Lát gặp các bạn nhé ^^

Credit: @bornfreeonekiss,
Etrans by @rubypurple_fan
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: