[VIDEO] 20141227 Jaejoong xuất hiện trong bài phỏng vấn của Yoochun với KBS2


Jaejoong xuất hiện từ 3:37

Cuộc phỏng vấn diễn ra ngày 19 tháng 12, lúc này chắc Jaejoong sắp/vừa quay xong Spy, nên câu đầu tiên Chun hỏi khi thấy anh là “Mệt lắm phải không anh”

Sau đó lúc MC hỏi cảm nghĩ của anh khi biết Chun nhận được giải thưởng, anh cúi người thì thầm vào tai Chun vừa đủ to để người ta nghe thấy “Chúc mừng em”.

Video via JJYCJSJYJ
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: