[INSTAGRAM] 20141228 Tài năng vẽ của Jaejoong ^o^


[V-TRANS] Ngủ ngon nhé

(Chú cừu nói “Hãy mơ về tôi nhé” xD)

[V-TRANS] Trong lúc đọc kịch bản, tôi thấy những nhân vật này dễ thương quá nên đã vẽ chúng

Source bornfreeonekiss2
Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: