[TWITTER] 20141229 Jaejoong cập nhật twitter – háo hức gặp các diễn viên trong Triangle


Jaejoong tweet bằng tài khoản của JHolic sau đó retweet ^^

[V-TRANS] Quay phim đã kết thúc. Gặp các bạn ngày mai nhé. Thật háo hức vì sắp được gặp mọi người trong Triangle sau một khoảng thời gian dài.

[V-TRANS] Tôi sẽ không “ăn sống” bạn đâu nếu được gặp các bạn vào ngày mai và ngày kia.

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: