[TWITTER] 20150101 Jaejoong chúc mừng năm mới và cảm ơn fans


[V-TRANS] Chúc mừng năm mới ^^

[V-TRANS] Rất biết ơn các fans đã chờ tôi tại KBS hôm nay trong tiết trời lạnh giá thế này. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Các bạn cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nhé ^^

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @rubypurple_fan
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: