[VIDEO + TRANS] 20150103 Teaser thứ 2 của bộ phim KBS “Spy”


[V-TRANS]

– Trái tim của một người mẹ là như thế đó. Tôi chỉ muốn Seonwoo gặp một người bình thường và sống hạnh phúc một cách bình thường.

– Gọi Seonwoo tới đây ngay lập tức. Tôi sẽ thuyết phục nó.
– Tôi sẽ không bao giờ làm vậy!

Yoonjin nói với mẹ Seonwoo: “Con sẽ cố gắng hết sức, mẹ à. Con cũng muốn sống như thế.”
Seonwoo: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nói với bản thân mình cần có được người con gái này. Em không thế sao? Nếuvậy thì ổn thôi. Đó chính là hạnh phúc.”
Seonwoo: “Anh chỉ có mình em.” – Yoonjin: “Thật á?”

“Nhưng Seonwoo sẽ không bao giờ nghe lời anh. Nó sẽ không bao giờ làm gián điệp!”

Credit: MylovekBS
Etrans by @The_Little_Pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: