[SNS] 20150105 Jaejoong cập nhật twitter và instagram – Spy


Instagram

#Ahn-jjang đang làm gì thế?

[V-TRANS] Sau đây tôi sẽ giới thiệu phòng đợi của Kim Jaejoong-nim (ngài Kim Jaejoong =)))). Ahn-jjang, đang làm gì thế? Ahn-jjang, làm gì thế hử?

Twitter

[V-TRANS] Tôi và các nhân viên đã rất mệt nhưng chúng tôi đã được tiếp thêm sức mạnh!

Trên áo có ghi “Kim Seonwoo Jaejoong. Tôi cực kì đẹp trai.”

(Đây là áo do Herose và WorldclassJJ tặng nhân viên đoàn làm phim SPY)

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Etrans by @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: