[OTHER INSTAGRAM] 20150106 Jaejoong và dàn diễn viên “SPY” trên KBS2 Entertainment Weekly


[V-TRANS] Các bạn hãy xem phim Spy trên KBS2 vào mỗi tối thứ sáu và cảnh hậu trường của bộ phim trên KBS2 Entertainment Weekly vào thứ bảy nhé!

(Đây là tài khoản của PD chương trình KBS2 Entertainment Weekly).

Source: amy_sky_kang
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: