[FANSUPPORT] 20150106 Quà của Herose & WorldclassJJ cho các phóng viên và nhân viên tại họp báo “Spy”


Pics Credit: @theSTAR_korea, @DNCONTENTS, amy_sky_kang, jaejred0126
Shared by: JYJ3 + CielJJ

One thought on “[FANSUPPORT] 20150106 Quà của Herose & WorldclassJJ cho các phóng viên và nhân viên tại họp báo “Spy”

Add yours

  1. cảm ơn JJ’s fan nhiều lắm. Từ đáy lòng luôn, rất rất biết ơn các fan đã yêu anh nhiều như vậy <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: