[VIDEO] KBS’s News: Lời hứa của Kim Jaejoong nếu rating của Spy đạt 10%


Jaejoong nói nếu rating của Spy vượt 10%, anh ấy sẽ gửi tặng 30 người bỏ trốn từ Triều Tiên các thiết bị gia dụng(via @ohmyjunsu)

Credit: JJYCJS JYJ
Shared by: JYJ3 + CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: