[OTHER TWITTER] Biên tập viên tạp chí GanGee tweet về bài phỏng vấn với Jaejoong


[V-TRANS]
Ấn bản tháng Hai tạp chí GanGee. #SPY #스파이 #JYJ #김재중
Ấn bản đặc biệt. Bài phỏng vấn đặc biệt.
Thực sự là quá tuyệt vời! Cậu ấy… ☆
Một trong những thần tượng nhận được những nhận xét tích cực và sự yêu mến từ báo chí
Ảnh chụp: Biên tập viên Jung Yong-il

Source: @zzokkoba
Translated & Shared by: JYJ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: