[FAN SUPPORT + SNS] 20150110 Dự án ủng hộ bữa ăn trưa & quà cho nhân viên + diễn viên bởi Jaejoong DC Gallery


Quà cho diễn viên + nhân viên Spy

Quà cho Jaejoong ^_^

Bữa ăn trưa cho diễn viên và nhân viên

Biên kịch của bộ phim (@hansangwoon) tweet:

Biên kịch đã tới trường quay và nhận được những món quà từ fans ^^

Diễn viên Lee Ha-eun chia sẻ một tấm ảnh từ bữa ăn trưa – dự án ủng hộ của JJ DC http://instagram.com/p/xq3Li2kskx/
[Ghi chú: Lee Ha-Eun là diễn viên của YG, đóng vai em gái Seonwoo trong Spy]

Sources: KJJ DC Gall 1, 2, 3, 4 + @hansangwoon + lhaeun96
Shared by CielJJ
Shared by: JYJ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: