[VIDEO + TEXT PREVIEW] 20140112 Preview tập 3 + 4 phim “Spy”


Video

Text preview tập 3:

Gicheol đe dọa Hyerim để có được Seonwoo. Sau khi biết Seonwoo là nhân viên của Cục tình báo quốc gia (NIS), bà quyết định nộp mình cho Gicheol..

Text preview tập 4:

Hyerim theo dõi Seonwoo 24/24 theo yêu cầu của Gicheol. Seonwoo đề nghị sử dụng Suyeon làm “điệp viên hai mang” với cấp trên Junghyeok.

Source: KBS
Translated by @crystalmoon64 of @SPY_2015
Shared by @SPY_2015
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: