[TWITTER] 20150119 Jaejoong chia sẻ ảnh với diễn viên Kim Min-jae


[V-TRANS] Jae (Joong). Seon (woo). Trò chơi

팀장님은 날 항상 지켜보고 있다.

[V-TRANS] Đội trưởng luôn quan sát tôi

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: