[FANCAMS] 20150121-22 Jaejoong trong Jparty tại Yokohama, Nhật Bản


Opening

Buko no soba ni

Thư Jaejoong viết cho fans

Nói về các bức ảnh

Nói về Junsu & Yoochun

Cùng với Korokke san

Jaejoong chọn ra 4 fans lên sân khấu

Diễn với fans xD

9+1#

Ment

Bright

Just Another Girl

Ending

Ngày 2

Goodbye Days

Just another girl

Đoạn nói cuối

Credit: MikiLoveJJ + ayajae11
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: