[TWITTER] 20150126 Jaejoong cập nhật twitter – Jparty tại Seoul


[V-TRANS] Bạn bè, gia đình đã đến vì tôi, cả các bạn (fans) – gia đình JJ – nữa cũng đã tới.. Một sinh nhật thật sự tuyệt vời. Cảm ơn^^ Nhờ có mọi người, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã rất hạnh phúc ^^

Ảnh Jaejoong với bạn bè và gia đình

Source: @bornfreeonekiss + @sungmin_jo + @a_cba
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: