[TWITTER + IG] 20150127 Cập nhật twitter Jaejoong – sinh nhật tuổi 30


[V-TRANS] Món quà sinh nhật đặc biệt mà các nhân viên Moldir đã làm cho tôi. Cảm ơn mọi người ~^^

[V-TRANS] Thắp nến và thổi nến một mình… Không hiểu sao lúc nến số 30 gãy lại thấy vui..

[V-TRANS] Quên sinh nhật đi và tập trung vào Spy nào!

[V-TRANS] Minwoo à..

Video link: http://instagram.com/p/yWu_v4knvx/

[V-TRANS] Hôm nay tôi nổi hứng đi chơi biển, nhưng trời lạnh quá nên ăn trưa xong phải về luôn.

[V-TRANS] Lẽ ra không được làm vậy ở nhà hàng đâu.

Credit: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: