[SNS] 20150131 Sinh nhật lần thứ nhất của Moldir


[V-TRANS] Cảm ơn tất cả mọi người, cả các phóng viên nữa, đã tới tham dự ngày kỷ niệm lần thứ nhất của Moldir dù trời rất lạnh ^^ Tôi cũng được nhận quà từ Moldir nha. #Moldir fighting!

IG

Source: @bornfreeonekiss + @bornfreeonekiss2
Etrans by @crystalmoon64
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: