[TRANS] 20150205 Lá thư Jaejoong viết cho nhân viên đoàn làm phim “Spy”


[V-TRANS] Xin chào ~ Jaejoong đây mà ~
Mọi người quay phim chắc mệt mỏi lắm. Tôi mong rằng mọi người sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Đừng bị ốm nhé.
Tôi đã học được rất nhiều từ mọi người. Tôi luôn luôn cảm thấy biết ơn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi. Cùng cố gắng cho tới cuối cùng nhé! Tôi cũng sẽ gắng hết sức mình!!

*Thực tế Jaejoong đã bí mật viết lá thư này nhưng tình cờ bị phát hiện trên phim trường.

Source: xportnews + studiojay
Translated by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: