[INFO] 20150207 CJeS thông báo sự kiện “All about Jaejoong”, sự kiện cuối cùng dành cho fans Nhật trước khi đi nhập ngũ


[V-TRANS]

Xin chào mọi người, đây là website chính thức của JYJ Japan.

Sự kiện “All about Jaejoong” diễn ra tại Seoul đã được quyết định mới đây. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào tháng Ba.

Đây sẽ là hoạt động cuối cùng dành cho fans Nhật trước khi (Jaejoong) nhập ngũ.

Xin hãy chờ đợi. Các bạn sẽ được thông báo chi tiết khi mọi việc sẵn sàng.

Source: JYJJapan
Translated by @four_yc + @rubypurple_fan
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: