[OTHER SNS] 20150306-07 Nhân viên + diễn viên đoàn làm phim Spy chia sẻ ảnh với Jaejoong


Với diễn viên nhí Go Woorim

Source: seul_9423 + dan010740 + _maximum89 + hyunju555 + jisony.5 + @kgnuki
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: