[INFO] 20150312 Jaejoong sẽ ghé thăm cửa hàng tạm thời của MOLDIR tại Lotte Department Store ở Busan


[INFO] MOLDIR sẽ khai trương pop-up store* (tạm dịch: cửa hàng tạm thời) tại Lotte Department Store ở Busan từ 19 tới 23 tháng 3. Đặc biệt, Giám đốc nghệ thuật Kim Jaejoong sẽ ghé thăm cửa hàng vào ngày 21 tháng 3. Anh dự định sẽ dành thời gian đặc biệt cho khách hàng và ăn mừng khai trương cửa hàng.

*pop-up store: Cửa hàng pop-up, cửa hàng tạm thời. Dùng để chỉ những cửa hàng “mọc lên” tại một địa điểm nào đó trong một khoảng thời gian ngắn (Ví dụ một năm).

Source: OSEN + Topstarnews
Info via JYJ’s FB + Moldir’s FB + @the_little_pear
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: