[SNS] 20150316 + 17 Jaejoong cập nhật twitter + IG: cún con và Junsu


[V-TRANS] Cún con


 

[V-TRANS] Tay (chân) nào!

[V-TRANS] Nhảy!

[V-TRANS] Jun-jjang em đang làm gì thế?

Source: @bornfreeonekiss2 + @bornfreeonekiss
Shared by CielJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s