[SNS] 20150318-19-20 Jaejoong cập nhật twitter & instagram


18/3/2015

[PHOTO] 행복한 이틀
[V-TRANS] Những ngày tháng hạnh phúc

[V-TRANS] Jinhee làm việc chăm chỉ trong “Price and Prejudice” ~ Anh Byung-ok vất vả trong “Shine or Go Crazy” ~ Siwannie cật lực trong “Misaeng” ~ Jaejoong cũng vô cùng chăm chỉ trong “Spy”; anh em trong Triangle lâu lắm mới gặp lại nhau, cùng hòa giọng “Mọi người vất vả rồi” ~ “Triangle” khó quên

19/3/2015

[V-TRANS] Thời gian trôi đi thật nhanh. Thời gian trôi đi thật chậm.

[V-TRANS] Điều quan trọng nhất với bạn là gì? Đối với tôi đó là con người, và thời gian… vì thế lúc này tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc khóc..

20/3/2015

[PHOTO] ヒロー
[TRANS] Hiro

[V-TRANS] Một buổi chiều nắng ráo đã qua rồi..

Source: bornfreeonekiss + bornfreeonekiss2
Etrans by @crystalmoon64 + @rubypurple_fan
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: