[TWITTER] 20150330 Jaejoong cập nhật twitter – cảm ơn các bạn của tôi


[V-TRANS] Keunjjang, em cũng có rất nhiều rắc rối trong cuộc sống nhỉ? Anh tin tưởng em^^ Và cảm ơn những người bạn của tôi^^

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @theyoungestmin
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: