[TWITTER] 20150330 Mái tóc ngắn của Jaejoong ~ D-1


[V-TRANS] Ngắn hơn rồi!
Rồi sẽ thành đầu trọc sớm thôi!

Những người tôi quen, các nhân viên, các diễn viên, gia đình, Yoochun (quay phim tốt nhé ^^), Junsu (concert ở Nhật may mắn nhé ^^) đã tới với tôi mặc dù họ rất bận rộn. Nhờ có các fans, tôi đã cười và cũng đã khóc thật nhiều, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian quý giá trước khi đi ^^

Source: @bornfreeonekiss
Etrans by @crystalmoon64
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: