[OTHER IG] 20150331 Bạn bè Jaejoong chia sẻ hình ảnh anh trước khi nhập ngũ


Cập nhật twitter của ibizakorea

[PHOTO] 장근재중ㅋ
벌써 보고싶네 짜식. 군인으로 첫날 밤 부디 잘자라.
JJKS. Already missing u bro~
Sleep tight on ur first night as an soldier!

#김재중 #훈련소 #첫날밤 #화이팅 #좋은꿈 #JJ #JKS #합체 #Kimjaejoong #SweetDream #Fighting

[V-TRANS] Jang Geun Jaejoong (*miệng/môi của Jang Geunsuk)ㅋ
Chàng trai, tôi nhớ cậu rồi đây này. Ngày đầu tiên trở thành một người lính, ngủ ngon nhé.

#Kim Jaejoong #training_camp #first_night #hwaiting #sweet_dreams
#JJ #JKS #merge
#Kimjaejoong #SweetDream #Fighting

Cập nhật IG của Young Min Yun

[PHOTO] 시간아 빨리 가라, #JJ #입대 #훈련소
직접 재중이한테 마법의 시계 선물!

[V-TRANS] Chụp một tấm ảnh cậu ấy nhận giấy vệ sinh – quà tặng của những người bạn ㅋㅋ (mái tóc) hạt dẻ (của cậu ấy) ㅋㅋ

Sources: june.shin1 + ibizakorea
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans and shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: