[PICS] 20150331 Jaejoong trong buổi lễ nhập ngũ


Hình ảnh được chụp bởi người thân của những người lính khác vào đưa tiễn

Source: SoraKim + ys3080 + DCJJ
Shared by CielJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: